Bc. Pavel Tůma

Bachelor's thesis

Alternativní náklady vybraného podniku

Opportunity costs of choosen company
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce: „Alternativní náklady vybraného podniku“ jevýpočet alternativních nákladů podniku Steripak s.r.o. V první úvodníčásti jsou stanovené jednotlivé hypotézy pro zkoumaný podnik. Druhá,teoretická, část je zaměřena na historii, vymezení pojmu, jednotlivé přístupy a výpočty alternativních nákladů s ukázkou oblastí jejich použitelnosti. Třetí, praktická, část Vás seznámí s profilem …viac
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Opportunity costs of chosen company” is the calculation of the opportunity costs of Steripak s.r.o. In the first, introduction part are determined the individual hypotheses. The second, theoretical, part focuses on history, concept specification, individual attitudes and calculations of the opportunity costs along with the demonstration of the areas of their usableness …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Management