Theses 

Protidrogová primární prevence u dětí na základních školách – Barbora MENŠÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbora MENŠÍKOVÁ

Bakalářská práce

Protidrogová primární prevence u dětí na základních školách

Primary drug prevention of children at elementary schools

Anotace: V bakalářské práci se věnuji primární protidrogové prevenci u dětí navštěvujících základní školu. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části popisuji, co je protidrogová prevence, jaké jsou druhy, dále se zabývám programy primární prevence, efektivní primární prevencí na školách a intermediátory. V praktické části předkládám výzkum, který jsem prováděla na dvou základních školách. Jeho cílem je zjištění, jaké jsou zkušenosti s drogami u dětí navštěvující 9. třídu základní školy a do jaké míry se škola a rodina podílí na snižování rizik spojených s užíváním drog.

Abstract: In my bachelor work I deal with primary anti-drug prevention at children who attend to elementary schools. This work consists of theoretical and practical part. In the theoretical part of my bachelor work I define the nature of the anti-drug prevention and types of prevention. Furthermore I describe programs of primary prevention and the efficiency at schools. The practical part of the work pointed out the facts from the research which was provided at the elementary schools. I set myself an aim to find out what is the experience with drugs by children attending to elementary school. Subsequently, how are the family and the school interested in reduction of risks conjunct with drugs.

Klíčová slova: děti, primární protidrogová prevence, škola, rodina

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010
  • Identifikátor: 15272

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15272 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

MENŠÍKOVÁ, Barbora. Protidrogová primární prevence u dětí na základních školách. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 05:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz