Bc. Petronela Šerfőzőová

Master's thesis

Elektronické bankovníctvo s využitím mobilného telefónu vo vybraných bankách SR

Electronic Banking with the Use of Mobile Phone in Selected Banks in SR
Abstract:
ŠERFŐZŐOVÁ, Petronela: Electronic Banking with the Use of Mobile Phone in Selected Banks in SR. [Master's thesis]. Banking Institute, College of Banking Prague, Foreign University Banská Bystrica. Department of Finance and Banking. Thesis supervisor: Ing. Adriana Šlajferčíková, PdD. Year of defense: 2014. Pages: 81. Master's thesis deals with an electronic banking with the use of mobile phone in selected …viac
Abstract:
ŠERFŐZŐOVÁ, Petronela: Elektronické bankovníctvo s využitím mobilného telefónu vo vybraných bankách SR [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: Ing. Adriana Šlajferčíková, PhD. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 81. Diplomová práca sa zaoberá elektronickým bankovníctvom s využitím mobilného telefónu …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedúci: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK