Kristýna Suchoňová

Bachelor's thesis

Porovnání parametrů vytápění v rodinném domě plynovým kondenzačním kotlem a kotlem na biomasu

Comparing of Heating Parameters in a Family House with Gas Fired Condensing Boiler and Biomass Boiler
Abstract:
Náplní bakalářské práce je vyhotovení projektové dokumentace a vytápění dvougeneračního rodinného domu. Vytápění je navrhnuto ve dvou variantách. V první variantě jsou navrhnuta desková otopná tělesa, kde zdroj tepla je plynový kondenzační kotel a ve druhé variantě jsou navrhnuta také desková otopná tělesa, kde zdroj tepla je kotel na biomasu. Obě varianty vytápění jsou z ekonomického hlediska posouzeny …more
Abstract:
The content of the bachelor thesis is the preparation of project documentation and heating two-generation family house. Heating is designed in two variants. In the first variant are designed steel panel radiators where the heat source is biomass boiler and the second variant is also designed steel panel radiators where the heat source is a gas fired condensing boiler. Both variants of heating are economically …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: Irena Svatošová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava