Lucie Hájková

Bachelor's thesis

Edukace pacienta s dentofobií

Education of a Patient with Denthalophobia
Anotácia:
HÁJKOVÁ, Lucie. Edukační proces u pacienta s dentofobií. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. Praha 2020. 56 stran. Bakalářská práce s názvem Edukační proces u pacienta s dentofobií si klade za cíl zdůraznit význam správné a včasné edukace v prevenci i léčbě dentofobie. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a …viac
Abstract:
HÁJKOVÁ, Lucie. Educational process in patient with dentophobia. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Degree of qualification: Bachelor (Bc.). Thesis supervisor: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. Prague 2020. 56 pages. The bachelor thesis called Educational process in patient with dentophobia aims to emphasize the importance of proper and timely education in the prevention and treatment of dentophobia …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedúci: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Marková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická