Lucie Hájková

Bachelor's thesis

Edukace pacienta s dentofobií

Education of a Patient with Denthalophobia
Abstract:
HÁJKOVÁ, Lucie. Edukační proces u pacienta s dentofobií. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. Praha 2020. 56 stran. Bakalářská práce s názvem Edukační proces u pacienta s dentofobií si klade za cíl zdůraznit význam správné a včasné edukace v prevenci i léčbě dentofobie. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a …more
Abstract:
HÁJKOVÁ, Lucie. Educational process in patient with dentophobia. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Degree of qualification: Bachelor (Bc.). Thesis supervisor: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. Prague 2020. 56 pages. The bachelor thesis called Educational process in patient with dentophobia aims to emphasize the importance of proper and timely education in the prevention and treatment of dentophobia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Eva Marková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická