Bc. Denisa PALEČKOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení vybraných aspektů inkluze v praxi základních škol

Evaluation of Selected Aspects of Inclusive Education in Primary Schools´ Practise
Anotace:
Novela školského zákona, která vešla v platnost v září 2016, zahájila proces postupného prosazování konceptu inkluze do českého vzdělávacího systému a odstartovala změny v každodenní školní praxi. Po více než dvou letech je již z pohledu pedagogů možné hodnotit dopad realizovaných změn. Diplomová práce je proto tematicky orientována na hodnocení vybraných aspektů inkluze v edukační praxi základních …více
Abstract:
The amendment to the Education Act, which entered into force in September 2016, began the process of gradual enforcement of the concept of inclusion into the Czech educational system and started changes in everyday school practice. More than two years later, it is already possible to evaluate, from the teachers' viewpoint, the impact of the changes made. The thesis is therefore thematically oriented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALEČKOVÁ, Denisa. Hodnocení vybraných aspektů inkluze v praxi základních škol. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta