Bc. Radek Bartoš

Diplomová práce

Studijní materiál pro výuku fyzikální chemie (chemická kinetika, elektrochemie)

Study Material for Physical Chemistry Education (Chemical Kinetics, Electrochemistry)
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření části studijního materiálu pro výuku fyzikální chemie určeného studentům druhého ročníku bakalářského studia učitelství chemie na PdF MU. Zpracovává oblast chemické kinetiky a elektrochemie. Tato práce je přibližně třetinou připravované vysokoškolské učebnice fyzikální chemie, která by měla být přiměřenou studijní literaturou pro studium předmětu Fyzikální chemie …více
Abstract:
The diploma thesis deals with creating of one part of the study material for physical chemistry education. The study material is intended for the second grade students of the bachelor study of chemistry teaching on the Faculty of Education, Masaryk University. The diploma thesis is focused on chemical kinetics and electrochemistry. It forms approximately one third of a future university physical chemistry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta