Bc. Radek Bartoš

Master's thesis

Studijní materiál pro výuku fyzikální chemie (chemická kinetika, elektrochemie)

Study Material for Physical Chemistry Education (Chemical Kinetics, Electrochemistry)
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření části studijního materiálu pro výuku fyzikální chemie určeného studentům druhého ročníku bakalářského studia učitelství chemie na PdF MU. Zpracovává oblast chemické kinetiky a elektrochemie. Tato práce je přibližně třetinou připravované vysokoškolské učebnice fyzikální chemie, která by měla být přiměřenou studijní literaturou pro studium předmětu Fyzikální chemie …more
Abstract:
The diploma thesis deals with creating of one part of the study material for physical chemistry education. The study material is intended for the second grade students of the bachelor study of chemistry teaching on the Faculty of Education, Masaryk University. The diploma thesis is focused on chemical kinetics and electrochemistry. It forms approximately one third of a future university physical chemistry …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta