Tereza Stelzigová

Bachelor's thesis

Strategické aliance a jejich role v České republice

Strategic alliances and their role in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce zkoumá situaci strategických aliancí v České republice a jejich vliv na malé a střední podniky. Hodnotí výhody a nevýhody, které členství v alianci podnikům přináší a posuzuje vliv aliancí na konkurenceschopnost podniků. Práce se blíže zaměřuje na vývozní aliance podporované agenturou CzechTrade a na klastry. Práce vyhodnocuje doporučení pro malé a střední podniky k vytvoření efektivní …more
Abstract:
Bachelor thesis examines the situation of strategic alliances in the Czech Republic and their influence on small and medium enterprises. It evaluates the advantages or disadvantages that alliance membership brings to businesses and assess the impact of alliances on the competitiveness of enterprises. The thesis focuses more closely on export alliances supported by CzechTrade and clusters. The paper …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Iveta Němečková
  • Reader: Milan Ráž

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68918