Martin Kovář

Diplomová práce

Uplatnění case management přístupu při návrhu elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek

Application of Case Management Approach in the Design of Electronic Public Procurement tool
Anotace:
Tématem diplomové práce je case management -- moderní koncept dynamických podnikových procesů, který klade důraz na data a zapojení uživatele do rozhodování. Hlavním cílem práce je vytvoření funkčního prototypu informačního systému pro elektronické zadávání veřejných zakázek založeného na bázi case management přístupu, který řeší problematické oblasti aktuálního stavu elektronického zadávání v ČR. …více
Abstract:
The main topic of the thesis is case management - a modern concept of dynamic business processes that emphasizes data and user involvement in decision-making process. The main goal is to create a functional prototype of information system for e-procurement based on case management approach that solves problematic aspects of current electronic procurement environment in Czech Republic. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: Renáta Kunstová
  • Oponent: Václav Bahník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39310