Mgr. Petra Mertová, Ph.D.

Doctoral thesis

Paličkovaná krajka jako společenský, sociální a ekonomický fenomén

Bobbin Lace as a Community, Social and Economic Phenomenon
Abstract:
Anotace Disertační práce se zabývá paličkovanou krajkou užívanou v minulosti na lidových oděvních součástkách a bytovém textilu. Při poznávání krajkářské technologie a nuancí jednotlivých druhů je představena i historie samotné výroby v regionech naší vlasti. Tato činnost se odrazila i ve způsobu života místních lidí, kteří se krajkářství věnovali po velkou část dne. I když jsou krajky krásným a ušlechtilým …more
Abstract:
odní motivy slohových krajek podléhaly rustikalizaci a po technické stránce i ve výrazovém projevu se u nich objevil sklon ke zjednodušení a schematizaci. Doklady stejného motivického uspořádání krajek z našeho i zahraničního teritoria přinesly také otázku jakým směrem vývoj probíhal. Dle našeho soudu se na našem území znalost krajkářské technologie rozšířila směrem z center krajkářské výroby na venkova …more
Abstract:
Bobbin Lace as a Community, Social and Economic Phenomenon. The submissed doctoral thesis is devoted to bobbin lace used on folk costume parts and home textiles in the past. Bobbin lace is considered a community, social and economic phenomenon which influenced the life of many inhabitants in our villages, and at the same time stood in the focus of the state authorities. The dissertation presents the …more
Abstract:
r so called „chorvatská“. Further types of lace were peddlared from Slovakia, where e.g. „vláčka“ were produced in the near of e.g. Piestany from the end of the 19th century. It is possible to identify reliably only some lace made in Slovakia and used on Moravian or Bohemian folk textiles, for instance „novomestske“ or „grobske“ lace (from the region of Nove Mesto nad Vahom and from the region of Grob …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 1. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Josef Jančář, CSc., doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Historical Sciences / Ethnology