Kateřina GOLKOVÁ

Master's thesis

Meze svobody projevu v umělecké tvorbě

Limits on Freedom of Speech in Art
Anotácia:
Tato práce se zabývá významnou právní hodnotou moderní společnosti svobodou projevu a to z hlediska specifické formy sdělení, jímž jsou umělecká díla. Klade si za cíl zmapovat nejčastější meze, které ovlivňují výstupy tvůrčí činnosti člověka, porovnat u jednotlivých limitů přístupy k regulaci, pomyslnou šíři svobody projevu, tedy nakolik lze vstupovat do chráněných sfér jako je lidská osobnost, společenská …viac
Abstract:
This thesis describes one of significant legal values of modern society: freedom of speech from the perspective of specific forms of expression which are artistic works. The goal is to map the most often limits which affect results of human creative activities, compare regulation within particular boundaries, find imaginary width of freedom of speech and realize how much it is possible to break into …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2012
Zverejniť od: 10. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GOLKOVÁ, Kateřina. Meze svobody projevu v umělecké tvorbě. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 9. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses pzig7a pzig7a/2
2. 10. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2. 10. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.