Mgr. Martina Renková

Bachelor's thesis

Současné malovinařství na Mělnicku. Příspěvek ke studiu vinařské tradice v Čechách

Present-day small-scale viniculture in Mělník region. A contribution to the research of wine-growing tradition in Bohemia
Anotácia:
Tato práce mapuje stav současného malovinařství v jedné z českých vinařských oblastí - v nejbližším okolí Mělníka. Zabývá se malovinaři, kteří se vinařství věnují pouze jako svému koníčku, tedy mimo své hlavní povolání. Práce zkoumá jejich motivaci, vzdělání v tomto oboru, ale také vzájemná setkávání vinařů, problematiku zdejších vinných sklepů nebo vztah malovinařů ke spolku Cech českých vinařů, který …viac
Abstract:
This essay monitors the present-day situation in the Czech wine-growing area in the vicinity of the town of Mělník. It deals with small wine-growers who devote themselves to wine-growing only as to their hobby, i.e. above their main profession. The essay investigates their motivation, their education in this specialization, but also their mutual meetings, the issue of the local wine cellars or their …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Jitka Cidlinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta