Theses 

Konkurenceschopnost podniků v oblasti služeb – Barbora Netolická

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management

Barbora Netolická

Bachelor's thesis

Konkurenceschopnost podniků v oblasti služeb

Competitiveness of company in services

Abstract: Tato práce se zabývá posouzením konkurenceschopnosti hotelu Olympionik. V první části práce jsou popsány specifické vlastnosti služeb, které je třeba v rámci analýzy konkurenceschopnosti zohlednit a definovány základní teoretické pojmy jako konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. V druhé části je provedena analýza vnějšího makrookolí metodou PEST a analýza mikrookolí pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Dále se práce zabývá analýzou vnitřního prostředí hotelu Olympionik. Analýza vnitřního a vnějšího prostředí zkoumají současné postavení hotelu v ekonomickém prostředí. Pro srovnání hotelu Olympionik s jeho největšími konkurenty je využita metoda benchmarking. V závěrečné části práce jsou, na základě identifikovaných konkurenčních výhod, stanovena doporučení pro posílení konkurenceschopnosti hotelu Olympionik.

Abstract: This Bachelor´s dissertation deals with the assessment of competitiveness of hotel Olympionik. In the first part of dissertation are described specific characteristics of services that are needed in the analysis of competitiveness and defined the basic theoretical concepts, such as competition, competitiveness and competitive advantage. The second part is an analysis of the external macro environment using PEST analysis and microenvironment using Porter's model of five competitive forces. The dissertation analyzes the internal environment of the hotel Olympionik. Analysis of the internal and external environment examines the current position in the economic environment. For comparison of Hotel Olympionik with the important competitors is used method of benchmarking. In the final part of the dissertation, based on the identified competitive advantages, are identify recommendations for fortify the competitiveness of Hotel Olympionik.

Keywords: Klíčová slova, benchmarking, ekonomické prostředí, konkurence, konkurenceschopnost, PEST analýza, Porterův model pěti sil Key words, competition, competitivness economic enviroment, PEST analysis, Porter´s five forces model

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2016
  • Supervisor: Ing. Věra Levičková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 19:20, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz