Theses 

Integrovaná marketingová komunikace v praxi – Bc. Zdeněk Vojtěchovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Zdeněk Vojtěchovský

Master's thesis

Integrovaná marketingová komunikace v praxi

Integrated Marketing Communication in Practice

Anotácia: Předkládaná práce analyzuje marketingovou komunikaci konkrétního podniku PROMOHOTEL Praha. V teoretické části se práce zaměřuje na způsoby marketingové komunikace a faktory, které komunikaci ovlivňují. Dále jsou uváděny faktory ovlivňující chování spotřebitelů a popsány jednotlivé marketingové nástroje. V praktické části je analyzován konkrétní podnik a produkty, které nabízí. Dále jsou popsány způsoby marketingové komunikace, které jsou obohaceny o autorovy návrhy na její zlepšení. V poslední části je sestavena integrovaná marketingová komunikace, na což navazuje zhodnocení efektivnosti této komunikace.

Abstract: The present work analyzes the marketing communication a concrete company PROMOHOTEL Praha. In the theoretical part of the thesis, the focus is on methods of marketing communications and factors, which influence the communication. There are also mentioned factors, which influence consumers behavior and described individual marketing tools. In the practical part is analyzed specific company and products offered. Further disclosed are methods of marketing communications, which are enriched by the author's suggestions for its improvement. The last part is assembled integrated marketing communications, which is related to the evaluation of the effectiveness of this communication.

Kľúčové slová: Marketing, Integrovaná marketingová komunikace, Public Relations, Osobní prodej Marketing, Integrate Marketing Communication, Personal Selling

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 5. 2019 05:12, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz