Vladimír Fiala

Bakalářská práce

Rodinný dům – Nízkoteplotní vytápění kondenzační technologií

Family House – Low-temperature Heating by Condensing Technology
Anotace:
FIALA, Vladimír. Rodinný dům – Nízkoteplotní vytápění kondenzační technologií. Ostrava, 2021, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Tématem této bakalářské práce je kompletní řešení úsporného vytápění a přípravy teplé vody pomocí nízkoteplotní kondenzační technologie, kterou zajišťuje plynový kondenzační kotel. Hlavní zdroj tepla bude díky nízkému teplotnímu …více
Abstract:
FIALA, Vladimír. Family House – Low-temperature Heating by Condensing Technology. Ostrava, 2021, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and HVAC. The topic of this bachelor´s thesis is a complete soulution for economical heating and hot water preparation using low-temperature cendensing technology, which is provided by a gas condensing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Zdeněk Galda
  • Oponent: Veronika Charvátová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava