Vladimír Fiala

Bachelor's thesis

Rodinný dům – Nízkoteplotní vytápění kondenzační technologií

Family House – Low-temperature Heating by Condensing Technology
Abstract:
FIALA, Vladimír. Rodinný dům – Nízkoteplotní vytápění kondenzační technologií. Ostrava, 2021, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Tématem této bakalářské práce je kompletní řešení úsporného vytápění a přípravy teplé vody pomocí nízkoteplotní kondenzační technologie, kterou zajišťuje plynový kondenzační kotel. Hlavní zdroj tepla bude díky nízkému teplotnímu …more
Abstract:
FIALA, Vladimír. Family House – Low-temperature Heating by Condensing Technology. Ostrava, 2021, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and HVAC. The topic of this bachelor´s thesis is a complete soulution for economical heating and hot water preparation using low-temperature cendensing technology, which is provided by a gas condensing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2021
  • Supervisor: Zdeněk Galda
  • Reader: Veronika Charvátová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava