Petr ZENKO

Bakalářská práce

Charakteristika Technologického inovačního centra ČKD Praha

Characteristics of the Technological Innovation Centre ČKD Praha
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je " Charakteristika Technologického inovačního centra ČKD Praha". Cílem je shrnout poznatky o podnikatelských inkubátorech a analyzovat možnosti jejich financování se zaměřením na charakteristiku konkrétního podnikatelského inkubátoru při Technologickém a inovačním centru ČKD Praha. Práce je rozčleněna do tří tematických kapitol. První kapitola popisuje vznik, vývoj …více
Abstract:
Subject of this bachelor's thesis is ? Characteristic of Technology Innovation Centre ČKD Praha?. The objective of this work is to summarize knowledge about business incubators and also analyze the possibilities of funding with focus on the characteristics of a specific business incubator the Technology Innovation Centre ČKD Praha. The whole work is structured into three chapters. The first chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZENKO, Petr. Charakteristika Technologického inovačního centra ČKD Praha. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická