RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Doctoral thesis

Vliv dopravní dostupnosti území na ekonomický a regionální rozvoj v České republice

Impact of Transport Accessibility on the Economic and Regional Development in the Czech Republic
Abstract:
Doprava je jedním z významných faktorů, které mají vliv na socioekonomickou úroveň regionu a prostorové interakce ve společnosti. Tento předpoklad můžeme uplatnit jak ve změnách distribuce ekonomických aktivit v čase a prostoru, tak v celkovém vývoji ekonomické úrovně obcí v České republice. Dopravní dostupnost jako geografický fenomén má své projevy v mnoha oblastech života, především v oblasti sociální …more
Abstract:
Transport or traffic services are very important factors influencing the socioeconomic status of a region and spatial interactions in the society. This proposition can be applied to the changing of regional diversity in time and space and economic development of municipalities in the Czech Republic. Accessibility as a geographical phenomenon has its impact in many spheres of life. First of all in socioeconomic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marcel Horňák, PhD., doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D., doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta