Jana Sklenářová

Bakalářská práce

Imerzivní virtuální prostředí v Učení 4.0, jeho výzvy a limity v perspektivě výzkumných studií

Immersive Virtual Environment in Learning 4.0, its challenges, and limits in the perspective of research studies
Anotace:
Virtuální realita dnes ovlivňuje lidstvo v mnoha oblastech. Jednou z oblastí, kde je zřejmé, že virtuální realita našla uplatnění, je herní průmysl, a stále častěji je to oblast vzdělávání a učení se, což je zaměřením této práce. V úvodu je stručně popsána koncepce a podstata virtuální reality v Učení se 4.0, učení se v 21. století, jsou představeny jednotlivé kapitoly. Nejdříve jsou v práci ukotveny …více
Abstract:
Today virtual reality influences many fields of human activity. One of the fields where virtual reality seemingly most commonly finds its use is the game industry, and more often it is the field of education, training, and learning, which is the focus of this thesis. In the introduction, conception, and essence of Virtual Reality in Learning 4.0, learning in the 21st century is briefly described; description …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta