Jana Sklenářová

Bachelor's thesis

Imerzivní virtuální prostředí v Učení 4.0, jeho výzvy a limity v perspektivě výzkumných studií

Immersive Virtual Environment in Learning 4.0, its challenges, and limits in the perspective of research studies
Abstract:
Virtuální realita dnes ovlivňuje lidstvo v mnoha oblastech. Jednou z oblastí, kde je zřejmé, že virtuální realita našla uplatnění, je herní průmysl, a stále častěji je to oblast vzdělávání a učení se, což je zaměřením této práce. V úvodu je stručně popsána koncepce a podstata virtuální reality v Učení se 4.0, učení se v 21. století, jsou představeny jednotlivé kapitoly. Nejdříve jsou v práci ukotveny …more
Abstract:
Today virtual reality influences many fields of human activity. One of the fields where virtual reality seemingly most commonly finds its use is the game industry, and more often it is the field of education, training, and learning, which is the focus of this thesis. In the introduction, conception, and essence of Virtual Reality in Learning 4.0, learning in the 21st century is briefly described; description …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta