Bc. Klára Weissová

Diplomová práce

Sociální marketing – obsah, specifika

Social marketing - content and specifity
Anotace:
Sociální marketing je v České Republice novým, stále málo využívaným nástrojem. Cílem mé práce je popsat jeho obsah a specifika, definovat podstatu a také motiv užití. Sociální marketing, ač se zdá být doménou neziskových organizací, je v praxi často využíván také v komerční sféře. V praktické části práce se proto věnuji analýze vybraných kampaní od různých zadavatelů, s cílem zjistit jejich míru …více
Abstract:
The branch of social marketing is still a new and yet little used tool in the Czech Republic. The aim of this work is to describe its contents and characteristics, to define its essence and also the motive for usage. Social marketing, though it seems to be restricted to non-profit organizations, is in practice also often used in the commercial sphere. The practical part of this thesis is therefore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace