Theses 

Sociální marketing – obsah, specifika – Bc. Klára Weissová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Klára Weissová

Diplomová práce

Sociální marketing – obsah, specifika

Social marketing - content and specifity

Anotace: Sociální marketing je v České Republice novým, stále málo využívaným nástrojem. Cílem mé práce je popsat jeho obsah a specifika, definovat podstatu a také motiv užití. Sociální marketing, ač se zdá být doménou neziskových organizací, je v praxi často využíván také v komerční sféře. V praktické části práce se proto věnuji analýze vybraných kampaní od různých zadavatelů, s cílem zjistit jejich míru „sociálna“. Přínosem práce je stručný přehled toho, co se skrývá pod pojmem sociální marketing a dále pak navrhnutá kritéria, která posuzují, do jaké míry jsou sociální kampaně skutečně sociální.

Abstract: The branch of social marketing is still a new and yet little used tool in the Czech Republic. The aim of this work is to describe its contents and characteristics, to define its essence and also the motive for usage. Social marketing, though it seems to be restricted to non-profit organizations, is in practice also often used in the commercial sphere. The practical part of this thesis is therefore devoted to the analysis of selected campaigns from different submitters in order to determine their degree of "social involvement". What this thesis contributes to, is providing a brief overview of what is meant by social marketing. Furthermore it shows proposed criteria that assess the extent of how "social campaigns" are really "social".

Klíčová slova: sociální marketing, marketing, sociální reklama, nezisková organizace, sociální kampaň social marketing, social advertising, non-profit organization, social campaign

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 05:34, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz