Snižana SNIŽYNSKA

Bachelor's thesis

Česko-německá přeshraniční spolupráce. Deutsch-tschechische grenznahe Zusammenarbeit.

Czech-German cross-border Cooperation.
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on the cross-border cooperation during the last 20 years between Westbohemia and Bavaria. The goal of the thesis was to describe the types of the cross-border cooperation and to describe concrete examples of the cooperation and their influences.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá přeshraniční spoluprací mezi Západními Čechy a Bavorskem během posledních 20 let. Cílem práce bylo popsat možnosti přeshraniční spolupráce a popsat konkrétní vybrané příklady spolupráce a její účinky.
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Marie Smolíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SNIŽYNSKA, Snižana. Česko-německá přeshraniční spolupráce. Deutsch-tschechische grenznahe Zusammenarbeit.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/