Snižana SNIŽYNSKA

Bachelor's thesis

Česko-německá přeshraniční spolupráce. Deutsch-tschechische grenznahe Zusammenarbeit.

Czech-German cross-border Cooperation.
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on the cross-border cooperation during the last 20 years between Westbohemia and Bavaria. The goal of the thesis was to describe the types of the cross-border cooperation and to describe concrete examples of the cooperation and their influences.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá přeshraniční spoluprací mezi Západními Čechy a Bavorskem během posledních 20 let. Cílem práce bylo popsat možnosti přeshraniční spolupráce a popsat konkrétní vybrané příklady spolupráce a její účinky.
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Marie Smolíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SNIŽYNSKA, Snižana. Česko-německá přeshraniční spolupráce. Deutsch-tschechische grenznahe Zusammenarbeit.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/