Bc. Jana Procházková

Master's thesis

Legislativa ve vztahu k činnosti knihoven

Legislation in relation to the activity of libraries
Anotácia:
Ve své diplomové práci se diplomantka zabývala legislativou ve vztahu k činnosti knihoven. Diplomantka se zaměřila na knihovny jako takové a s nimi spojenou legislativou upravující jejich systém a jejich typy a s ním spojený knihovní zákon. Dále se zabývala periodickými a neperiodickými tisky a s nimi souvisejícím tiskovým zákonem. Diplomantka se také zaměřila na úpravu problematiky autorského práva …viac
Abstract:
In her thesis master student dealt with legislation in relation to library activities. Master student focused on libraries as such and the legislation regulating their system, their types and the associated Library Act. Periodic and non-periodic prints and the associated Press Act are also discussed. Master student also focused on issues related to copyright law and then she developed a detailed chapter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedúci: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta