Mgr. Hana Adámková

Bachelor's thesis

Picture Exchange Communication System for Autistic Learners in the Czech Republic and Ireland

Picture Exchange Communication System for Autistic Learners in the Czech Republic and Ireland
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá metodikou a srovnáním Výměnného obrázkového komunikačního systému využívaného dětmi i dospělými s poruchou autistického spektra v České republice a Irsku. Teoretická část obsahuje charakteristiku autismu, jeho projevy, příčiny a problémy v oblasti komunikace. Dále je pak podrobně popsána metodika Výměnného obrázkové systému. V praktické části je tento komunikační systém …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a comparison of Picture Exchange Communication System used by children and adults with autistic spectrum disorder in the Czech Republic and Ireland. The theoretical part includes characteristics of autism, its symptoms, causes, and communication problems. Next, the methodology of Picture Exchange Communication System is described in detail. In the practical part, Picture …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2008
  • Supervisor: Dr. Rita Chalmers Collins

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta