Jiří Toman

Bakalářská práce

Vliv kvality dopravní infrastruktury na rozvoj vybraného regionu

Influence of transport infrastructure quality on development of selected region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku kvality dopravní infrastruktury, která je významným faktorem regionálního rozvoje. Cílem práce je vyhodnotit provázanost mezi stavem dopravní infrastruktury a rozvojem vybraného regionu. Práce je rozdělena na dvě části. V první části se zabývá odbornou literaturou na téma region, regionální rozvoj, regionální politika, doprava a dopravní infrastrukturou …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis is focused on the problematics of the quality of transport infrastructure, which is a significant factor in regional development. The aim of the thesis is to evaluate cohesion between transport infrastructure’s state and development of a chosen region. The thesis is divided into two sections. It is concerned with specialized literature focused on the topic of a region, regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS