Radka POLÁČKOVÁ

Master's thesis

Čeština pro cizince - čeština cizinců

Czech for Foreigners - Czech of Foreigners
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na reflexi diskutovaných témat v oboru čeština jako cizí jazyk a analýzu problematických jazykových jevů v češtině pro cizince. Teoretická část obsahuje informace o formách výuky cizinců, krajanských komunitách, diskutovaných tématech, češtině ve Španělsku, analýze pěti vybraných učebnic. Praktická část je tvořena minivýzkumem odpovědí z dotazníků a analýzou chyb v textech …more
Abstract:
The thesis is focused on discussed problems reflection and analysis of problematic language events in the Czech language for foreigners. The theoretical part contains information about various forms of foreigners education, compatriot communities, several topics on which specialists from the field of Czech language as foreign language works are presented, the Czech language education in Spain, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2009
Accessible from:: 24. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2009
  • Supervisor: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLÁČKOVÁ, Radka. Čeština pro cizince - čeština cizinců. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta