Radka POLÁČKOVÁ

Diplomová práce

Čeština pro cizince - čeština cizinců

Czech for Foreigners - Czech of Foreigners
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na reflexi diskutovaných témat v oboru čeština jako cizí jazyk a analýzu problematických jazykových jevů v češtině pro cizince. Teoretická část obsahuje informace o formách výuky cizinců, krajanských komunitách, diskutovaných tématech, češtině ve Španělsku, analýze pěti vybraných učebnic. Praktická část je tvořena minivýzkumem odpovědí z dotazníků a analýzou chyb v textech …více
Abstract:
The thesis is focused on discussed problems reflection and analysis of problematic language events in the Czech language for foreigners. The theoretical part contains information about various forms of foreigners education, compatriot communities, several topics on which specialists from the field of Czech language as foreign language works are presented, the Czech language education in Spain, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2009
Zveřejnit od: 24. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁČKOVÁ, Radka. Čeština pro cizince - čeština cizinců. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta