Petra Majerčíková

Diplomová práce

Činohra na alterne

DRAMA ACTING ON ALTERNATIVE DEPARTMENT

Anotace:
Autorka sa vo svojej diplomovej práci s názvom Činohra na alterne pokúša nájsťprepojenie klasického činoherného herectva s katedrou alternativního a loutkovéhodivadla. V prvej časti zmieňuje, aký spôsobom katedra herectva pracuje. Ako protipólk voľnej a experimenálnej tvorbe si zvolila Stanislavského systém. V jednotlivýchkapitolách reflektuje metódy pedagogického vedenia jednotlivých režisérov a ichherecké …více
Abstract:
In this diploma thesis named Drama Acting on Alternative Department is author tryingto find connection of classical drama acting and Department of alternative and puppettheatre. In first part she mentioned how does the department work. As a contrast tothe open and experimental creative work she elected system of Stanislavskij. In everysingle chapter she reflected pedagogical methods of directors and …více
 

Klíčová slova

herectví

Klíčová slova

kreativita

Klíčová slova

divadelní školy

Klíčová slova

autenticita (umění)

Klíčová slova

divadelní metody
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2016
  • Vedoucí: Branislav MAZÚCH
  • Oponent: Miroslav KROBOT

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 9. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna