Bc. Ivo Vorálek

Bachelor's thesis

Dokazování a důkazní prostředky v trestním řízení

Investigation and Proper Evidence in Criminal Proceedings
Abstract:
Práce pojednává o dokazování a důkazních prostředcích v trestním řízení. Vzájemné propojení jednotlivých důkazních prostředků, systému dokazování a podrobné práce orgánů činných v trestním řízení během dokazování trestného činu, dává určitý celek, kterým je výsledek celého procesu od počátku až po vynesení konečného rozsudku. V uvedené práci se zabývám detailním rozborem jednotlivých postupných úkonů …more
Abstract:
The thesis deals with the rules of evidence and body of evidence in criminal proceedings. The reciprocal interrelation of a particular piece of evidence, with a system of evidence and a thorough work of prosecuting authorities make up a whole which forms the result of the whole proceedings from its beginning up to the end when the final judgement is given. The main objective of my thesis is to analyse …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. Anežka Forstová
  • Reader: prof. Ing. Miroslav Rybář, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS