Ing. Marek Žák

Bachelor's thesis

Fundamentální analýza vybraného titulu na BCPP

Application of fundamental analysis method in selected PSE security
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akcií. Tento druh analýzy je investory a analytiky nejpoužívanější a nejoblíbenější metodou pro ohodnocování akcií. V práci jsou na úvod stručně charakterizovány i ostatní využívané metody, ale hlavním tématem této práce je analýza fundamentální, pomocí níž jsou ukázány všechny důležité faktory, které jsou podstatné v ohodnocovacím procesu akcií. Práce …viac
Abstract:
The bachelor thesis focuses on stock fundamental analysis. This type of analysis is used by investors and analytics as the most favourite and the most used analysis for setting stock value. In the introduction of this thesis, other used methods are also briefly described, but the main theme of this work is the fundamental analysis by which all important factors, which are relevant in setting stock …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta