Bc. Šárka Býmová

Diplomová práce

Vztah nadlinkových a podlinkových nástrojů integrované marketingové komunikace

Relation Between Above The Line And Below The Line Tools In Integrated Marketing Communication
Anotace:
Diplomová práce se zabývá propojením nadlinkových a podlinkových nástrojů marketingové komunikace v ucelené marketingové kampani společnosti O2 „Už vím proč“. V 1. kapitole je zapracována situační analýza trhu mobilních operátorů, která předchází analýze marketingové kampaně a jejím východiskem je stanovení podílu na trhu. Do situační analýzy je zahrnuta analýza konkurenčního prostředí na trhu metodou …více
Abstract:
My diploma thesis deals with link of ATL and BTL tools of marketing communication in integrated O2 company marketing campaign “I Already Know Why“. The first chapter describes an analysis of mobile telephones market, which is followed by an analysis of marketing campaign and its starting point is to determine a market share. Situation analysis involves analysis of competitive environment by Porter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní