Kateřina SCHREIBEROVÁ

Master's thesis

Znalosti a názorové postoje k poruchám příjmu potravy u dětí mladšího školního věku Základní školy Dolní Beřkovice

Knowledge and attitudes to eating disorders in younger school age children in primary school Dolní Beřkovice
Anotácia:
Téma této diplomové práce je: Znalosti a názorové postoje k poruchám příjmu potravy u dětí mladšího školního věku Základní a mateřské školy Dolní Beřkovice. V části teoretické se zabýváme historií, charakteristikou PPP, zdravotními následky, faktory ovlivňující poruchy příjmu potravy, poruchami příjmu potravy u dětí mladšího školního věku, vztahem pohybu a poruch příjmu potravy, prevencí a léčbou poruch …viac
Abstract:
Topic of this diploma thesis is: Knowledge and attitudes to eating disorders in younger school age children in primary and kindergarten school Dolní Beřkovice. The theoretical part deals with the history, characteristics of PPP, health consequences, factors influencing eating disorders, eating disorders in children of younger school age, relation of movement and eating disorders, prevention and treatment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHREIBEROVÁ, Kateřina. Znalosti a názorové postoje k poruchám příjmu potravy u dětí mladšího školního věku Základní školy Dolní Beřkovice. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Primary School Teacher Education / Teaching in Primary Schools