Markéta Pourová

Bakalářská práce

Zdravotně postižení na trhu práce a institucionálně právní rámec jejich zaměstnávání v ČR

Handicaped people in the labour market and institutional-legal framework of their employment in the Czech republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá postavením zdravotně postižených osob na trhu práce a identifikuje příčiny vysoké nezaměstnanosti této skupiny obyvatel v České republice. Vychází z teoretických předpokladů trhu práce a právního rámce této problematiky a následně zkoumá efektivitu opatření aktivní politiky zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených osob. Zaměřuje se především na činnost …více
Abstract:
The topic of this thesis is the situation of handicaped people in the labour market and identifies the causes of high unemployment of this group of inhabitants in the Czech republic. It is derived from theoretical presumptions of lhe labour market and legal framework of this problem . It consequently recognizes effectiveness of measures of active labour-market policy within this group. Focus is mainly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Vojtěch Krebs

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15366

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství