Markéta Pourová

Bachelor's thesis

Zdravotně postižení na trhu práce a institucionálně právní rámec jejich zaměstnávání v ČR

Handicaped people in the labour market and institutional-legal framework of their employment in the Czech republic
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá postavením zdravotně postižených osob na trhu práce a identifikuje příčiny vysoké nezaměstnanosti této skupiny obyvatel v České republice. Vychází z teoretických předpokladů trhu práce a právního rámce této problematiky a následně zkoumá efektivitu opatření aktivní politiky zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených osob. Zaměřuje se především na činnost …more
Abstract:
The topic of this thesis is the situation of handicaped people in the labour market and identifies the causes of high unemployment of this group of inhabitants in the Czech republic. It is derived from theoretical presumptions of lhe labour market and legal framework of this problem . It consequently recognizes effectiveness of measures of active labour-market policy within this group. Focus is mainly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 3. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2009
  • Supervisor: Zdenka Vostrovská
  • Reader: Vojtěch Krebs

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15366