Jakub Kolder

Diplomová práce

Detekce objektů pomocí HOG, SVM a Random Forests

Object Detection Based on HOG, SVM, and Random Forests
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřená na vytvoření detektorů chodců a rozpoznávání státních poznávacích značek v obraze s využitím příznakové metody Histogramy Orientovaných Gradientů (HOG). Tato příznaková metoda je použitá spolu s klasifikátory Supprot Vector Machine (SVM) a Random Forests (RF). Výstupem této práce je implementace těchto metod s pomocí knihovny OpenCV a experimentální ověření a porovnání …více
Abstract:
This thesis is focused on pedestrian detection and licence plate recognition in images. Detectors are based on the histograms of oriented gradients (HOG). The final feature vector of HOG is then used as an input for a trainable classifier. In this thesis, the support vector machine (SVM) and random forests (RF) are used. The main ideas, experiments, and results are shown in this work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Radovan Fusek
  • Oponent: Eduard Sojka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika