Bc. Marcel Hornych

Master's thesis

On-line trh s uměním a jeho proměny

The Online Art Market and its Transformation
Abstract:
Tématem diplomové práce je analýza současné proměny trhu s uměním, který přesouvá své těžiště na nové digitální platformy. V teoretické části nejprve vymezuje tradiční trh s uměním a jeho specifika. Pozornost je přitom zaměřena především na sekundární trh, kde zastávají významnou roli aukční domy. Následně je přiblížen historický vývoj on-line trhu s uměním s důrazem na proměnu jednotlivých institucí …more
Abstract:
The thesis analyses the current transformation of the art market, which is shifting its focus to new digital platforms. In the theoretical part, it first defines the traditional art market and its specificities. The focus is mainly on the secondary market, where auction houses play an important role. Subsequently, the historical development of the online art market is outlined with an emphasis on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2023
  • Supervisor: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta