Bc. Adéla Vaisová

Master's thesis

Marketingová komunikace jako nástroj řízení spotřebního chování lidí

Marketing communications as a management tool of consumer behavior
Abstract:
Závěrečná práce se zabývá současnou marketingovou komunikací, spotřebním chováním a možnostmi, jak toto chování řídit prostřednictvím nástrojů marketingové komunikace. Teoretická část se zabývá komunikací obecně, marketingem, jeho stručnou historií a vývojem. V této části je podrobně nastíněna charakteristika marketingové komunikace a spolu s tím vymezení marketingových pojmů. V návaznosti na těchto …more
Abstract:
Diploma paper is targeted on the current marketing communication, customer’s behavior and opportunities how to manage this behavior by using the tools of marketing communication. The theoretical part is focused on communication in general, marketing, its brief history and development. This part is dealing with characteristics of marketing communication in details and in connection to this topic are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní