Mgr. Tereza Maradová

Master's thesis

Biologické a psychologické markery prosociálního (a zdraví podporujícího) chování a biologické a psychologické markery asociálního (a zdraví ohrožujícího) chování

Biological and psychological markers of pro-social (and health-enhancing) behaviour and biological and psychological markers of asocial (and health-threatening) behaviour
Abstract:
Diplomová práce je kvalitativní výzkumnou sondou, v níž jsme komplexně analyzovali vzájemné vztahy mezi biologickými a psychickými markery. Za biologické markery ve studii považujeme neuronální aktivitu, změřenou EEG, z psychických markerů jsme věnovali pozornost depresivitě, úzkostnosti, impulzivitě, neuroticismu a sensationseeking. Zaměřili jsme se na hledání rozdílů ve vztahu mezi biologickými a …more
Abstract:
The thesis is a theoretically informed empirical qualitative inquiry focusing on the complex relations between three sets of dispositional qualities: behavioral dispositions, and psychological and biological markers. The focal point of our analysis has been the biological markers, detected as neuronal activity through an EEG check. Depresivity, anxiety, impulsiveness, neuroticism and sensation seeking …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.
  • Reader: PhDr. Jiří Brančík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta