Mgr. Barbara Marešová

Diplomová práce

Vybrané osobnostní charakteristiky a přesvědčení ovlivňující orální zdraví a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence

Selected personality traits and beliefs influencing oral health and health protective behaviour in dental prevention
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat vliv vybraných osobnostních charakteristik a přesvědčení na orální zdraví a stomatologickou prevenci jednotlivců. Zaměřujeme se především na koncept dentálního místa kontroly, vnímanou vlastní účinnost, extraverzi, neuroticismus a dentální úzkost. Mimo dotazníku vlastní konstrukce, zaměřeného na orální zdraví a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to explore the influence of chosen personality characteristics and beliefs on oral health and dental prevention of the individuals. We focus especially on the concept of dental health locus of control, self-efficacy, extraversion, neuroticism and dental anxiety. For the purpose of this study we designed the questionnaire, which is oriented to oral health and health protective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta