Bc. Alexandra Smolejová

Diplomová práce

BASEL III a jeho dopady na komerčnú banku

BASEL III and its impacts on commercial bank
Abstract:
The aim of this thesis is to highlight the capital adequacy rules - Basel I, II and III. Its task is to analyze the rules for capital adequacy that help structure the financial stability of the international system. The first section focuses on the bank capital, capital adequacy and on each of Basel I and Basel II. I analyze the benefits and impacts on the banking sector and their individual differences …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na pravidla kapitálovej primeranosti – Basel I, II a III. Jej úlohou je analýza ukazovateľov pre kapitálovú primeranosť, ktoré pomáhajú stabilite štruktúry finančného medzinárodného systému. V prvej kapitole sa zameriavam na kapitál banky, kapitálovú primeranosť a na jednotlivé smernice Basel I a Basel II, kde analyzujem ich prínosy ako aj dopady na bankový …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martin Vovk, PhD.
  • Oponent: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance