Lucie Konečná

Bachelor's thesis

Odpadové hospodářství v Uherském Hradišti

Waste Management in Uherské Hradiště
Abstract:
Tématem bakalářské práce je "Odpadové hospodářství v Uherském Hradišti". V teoretické části jsou definovány pojmy: odpadové hospodářství, odpad, druhy a zdroje odpadů. Také je zde zahrnuta legislativa vztahující se k odpadovému hospodářství. Konec teoretické části se zabývá procesy nakládání s odpady, přičemž je největší pozornost věnována procesu recyklace odpadů. Praktická část začíná charakteristikou …more
Abstract:
The theme of this Bachelor's thesis is the "Waste management in Uherské Hradiště". In theoretical part, there are defined terms like: waste management, waste, types and sources of waste. Also there is included legislation referring to waste management. The end of the theoretical part deals with processes about waste management, where the main attention is dedicated to process of waste recycling. Practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2015
Accessible from:: 14. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jakub Trojan

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Konečná, Lucie. Odpadové hospodářství v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe