Petr Kalousek

Master's thesis

Sociální služby pro seniory v Jihočeském kraji, případová studie domova pro seniory v Bechyni

Social services and their availability in South Bohemian region, case study of home for elderly in Bechyně
Abstract:
Cílem diplomové práce je zmapovat pobytové sociální služby pro seniory v Jihočeském kraji a zhodnotit jejich dostupnost. Pozornost je věnována domovům pro seniory, které nabízejí komplexní sociální služby pro seniory. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a východiska péče o seniory v rámci sociálního zabezpečení. Dále je zmapováno financování českých domovů pro seniory a porovnáno s vybranými …more
Abstract:
Aim of this master thesis is to map social housing services for elderly citizens in South Bohemian Region and assess its affordability availability. It focuses on senior houses offering complex social services for senior citizens. In theoretical part are defined essential concepts and bases of care for senior citizens in social security framework. It continues with characterisation of homes for elderly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2016
  • Supervisor: Jana Kouřilová
  • Reader: Šárka Prudká

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52378