Martin SLÁMA

Bachelor's thesis

Vliv silového kabelu na souběžné sdělovací kabelové vedení

bakalářská práce

Effect of cable power line on parallel telecommunication line
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vliv dvou souběžných vedení. Jedním z nich je kabelové vedení a druhé sdělovací vedení. Úkolem práce bylo zjistit, jak se mění napětí a proud podél vedení . Jak se mění vliv vzájemné kapacity a indukčnosti při uložení kabelů do určité hloubky. Kapacitu vedení jsem vypočítal metodou zrcadlení. K výpočtu napětí a proudu jsem použil numerickou metodu s rozprostřenými …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with influence of two parallel line. One of them is cable line and second is communication cable. Task of thesis was found, how change voltage and current along a line. How I can change influence of mutual capacitance and inductance, when cables are pasted into different deepness. Parameters of capacitance I counted by method of flip and I used numerical method with spread …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2012
Zverejniť od: 7. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Václav Kotlan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÁMA, Martin. Vliv silového kabelu na souběžné sdělovací kabelové vedení. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická