Martin SLÁMA

Bachelor's thesis

Vliv silového kabelu na souběžné sdělovací kabelové vedení

bakalářská práce

Effect of cable power line on parallel telecommunication line
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vliv dvou souběžných vedení. Jedním z nich je kabelové vedení a druhé sdělovací vedení. Úkolem práce bylo zjistit, jak se mění napětí a proud podél vedení . Jak se mění vliv vzájemné kapacity a indukčnosti při uložení kabelů do určité hloubky. Kapacitu vedení jsem vypočítal metodou zrcadlení. K výpočtu napětí a proudu jsem použil numerickou metodu s rozprostřenými …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with influence of two parallel line. One of them is cable line and second is communication cable. Task of thesis was found, how change voltage and current along a line. How I can change influence of mutual capacitance and inductance, when cables are pasted into different deepness. Parameters of capacitance I counted by method of flip and I used numerical method with spread …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2012
Accessible from:: 7. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Václav Kotlan, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLÁMA, Martin. Vliv silového kabelu na souběžné sdělovací kabelové vedení. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická