Bc. Hana Langerová

Diplomová práce

Integrovaná marketingová komunikace Národního divadla v Brně

Integrated marketing communication of the National Theater in Brno
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na sestavení koncepce integrované marketingové komunikace v prostředí Národního divadla v Brně. V práci jsou teoreticky zachyceny veškeré faktory související s integrovanou marketingovou komunikací, jako je image značky, součásti strategie firmy, korporátní identita a faktory jak interního prostředí, tak prvky ovlivňující divadlo z vnějšího prostředí. Součástí praktické …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on elaboration of the concept of integrated marketing communication in the environment of the National Theatre in Brno. All the factors associated with integrated marketing communications, such as brand image, company strategy, corporate identity, and the factors of both the internal environment and elements influencing the theatre from the outside, are theoretically captured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Filip Hrůza
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta