Bc. Veronika Hašová

Diplomová práce

Bariéry vnímané sociálními pracovníky (OSPOD) v prevenci odebrání dítěte z biologické rodiny nebo v podpoře jeho návratu po té, co bylo z rodiny odebráno

Barriers recognized by social workers (Autority of social-legal protection of child), during working with family (family rehabilitation)
Anotace:
Sociální pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí stojí denně před nelehkým rozhodováním jak postupovat ve své práci, aby tím byl naplněn nejlepší zájem dítěte. Bohužel se však stává, že z nejrůznějších důvodů nemohou nebo nechtějí postupovat tak, aby byla zásada nejlepšího blaha dítěte naplněna. Soudobá světová literatura má za to, že je v nejlepším zájmu dítěte sanovat rodinu, pokud je to možné …více
Abstract:
Social workers at autority of social legal protection of child have to decide about very serious cases severy day. The aim of their effort is the best interests of child. Unfortunately, they dont have to or maybe they can not follow this goal. Contemporary literature suggests using of family rehabilitation everytime, when it is possible. It means to prefer working with family to geting child from family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií