Theses 

Genderová identita v českých médiích – Mgr. Michaela BALARINOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Michaela BALARINOVÁ

Diplomová práce

Genderová identita v českých médiích

Gender identity in Czech medida

Anotace: V současné době se na formování genderové identity podílejí média, která jsou pod tlakem marketingu a zadavatelů inzerce. S tvorbou genderových identity souvisí teorie mediální konstrukce reality a teorie vzorů. Nedokonalý a za-staralý patriarchální systém nedokázal reagovat na ženskou emancipaci, proto se 20. století objevuje pojem krize mužské identity. Možné řešení se objevilo v konceptu nového muže. Z něj vycházejí i dvě marketingové konstrukce mužské identity {--} metrosexuál a později übersexuál. Obě tyto konstrukce se promítají do současných mužských časopisů, a to jak do redakčního obsahu, tak i reklamních apelů v inzerátech.

Abstract: In current epoch the gender identity is shaped by media which are under pres-sure of marketing and advertisers. There are two medial theories which relate to construction of gender identity: Medial construction of social reality and Role models. Defective and elderly patriarchy failed to reply the emancipation of women, therefore the concept of men in cisis comes out. The possible solution appears in the concept of New Man. This concept is involved in two marketing construction of male identi-ties {--} metrosexual and later ubersexual. Both of them can be found in current male magazines {--} editorial mater and advertising appeals in advertisement.

Klíčová slova: gender, identita, média, mediální účinky, maskulinita, metrosexuál, muž, reklamní apely, sociální konstrukce, teorie vzorů, übersexuál

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2007
  • Identifikátor: 4888

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=4888 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

BALARINOVÁ, Michaela. Genderová identita v českých médiích. Zlín, 2007. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 17:02, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz